Forside

 

 NYT – NYT – NYT – NYT – NYT – NYT

Henning Krogsgaard og Merete Holck har valgt at stoppe som praktiserende læger i klinikken pr. 31/5-2015.

Henning Krogsgaard vil fra 1/6-15 være ansat som vikar med arbejdsdage tirsdag og torsdag.

Stine Schierup og Michael Jessen overtager klinikken.

Vi vil sammen med vores uddannelseslæge Maria Ledet og vores øvrige personale fortsætte som hidtil, men med større fokus på at bruge hinandens ressourcer bedst muligt i omsorgen for vores patienter. 

 


 

Lægerne Vestkysten bliver drevet af lægerne Stine Schierup og Michael Jessen.

Vi er i lægehuset 2 læger i kompagniskab. Vi er således fælles om patienter, personale, lokaler og er alle ansvarlige for klinikkens drift.

Vi er speciallæger i almen medicin.

Vi håber, informationerne på denne hjemmeside vil være en hjælp til et frugtbart samarbejde, til gavn for vore patienter og os.
Blodprøvetagning: 

Der er hver dag åben for blodprøvetagning mellem 8-10 uden tidsbestilling.

Akut opstået sygdom:

Er man akut syg, kan man møde op i klinikken på hverdage fra 8-13 uden forudgående telefonisk kontakt. Ved ankomst i klinikken skal du henvende dig til sekretæren.

Når lægen har ferie:

Når lægerne holder ferie, er de ikke at finde på mail-konsultation.

Kan henvendelsen vente til lægen er tilbage til at besvare, vil vi opfordre til kun at skrive til den læge, man normalt bruger i klinikken.

 

 

 

Adresse Konsultation
Stationsvej 1 Mandag 09.00 – 15.00
9480 Løkken Tirsdag 09.00 – 15.00
Tlf. 98 88 91 88 Onsdag 09.00 – 16.00
Torsdag 09.00 – 15.00
Fredag 09.00 – 15.00